Tietosuojaseloste

Perussanoman verkkokauppa muodostaa henkilörekisterin, jota käytetään tilausten toimittamiseksi.

Rekisteri koostuu nimi-, osoite- ym. yhteystiedoista sekä tilaushistoriasta. Mikäli tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin on sallittu, tai mikäli kyseessä on laskutusasiakas, tiedot tallentuvat myös erilliseen asiakas- ja markkinointirekisteriin. Markkinointikäyttö perustuu suostumukseen, verkkokaupan sisällöt tilauksen käsittelyyn ja laskutustiedot kirjanpitolainsäädäntöön.  

Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ja siinä noudatetaan erityistä huolellisuutta, jota rekisterinpitäjänä edellytämme myös alihankkijoiltamme, jotka toimivat tietojen teknisinä käsittelijöinä. 

Asiakkailla on oikeus tarkistaa tietonsa, peruuttaa antamansa suostumus sekä pyytää niiden tietojen poistamista, joiden perusteena ei ole lakisääteinen velvollisuus.  Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat tietosuojavastaavalta. Perussanoma Oy:n tietosuojavastaavana toimii Suomen Raamattuopiston Säätiön tietosuojavastaava: https://sro.fi/yhteystiedot/tietosuoja

Mikko-Ville Sademies

Myynti- ja asiakaspalvelupäällikkö

Perussanoma Oy